LOKALNE JAVNE POLITIKE – I GRAĐANI SE PITAJU! (VIDEO)

LOKALNE JAVNE POLITIKE – I GRAĐANI SE PITAJU! (VIDEO)

Da li znate da izbori nisu jedini način da se građani za nešto „pitaju“?

Postoje zakonom propisani načini ušešća građana u formiranju lokalnih politika i donošenja odluka i to putem referenduma, narodne inicijative, zbora, javne rasprave, a odnedavno i kroz proces konsultacija.

Ovo pravo predstavlja jedan od suštinskih vidova demokratije – daje mogućnost da građani učestvuju u formulisanju i donošenju odluka u zemlji u kojoj žive, ali i da sami iniciraju promenu.

Evropska unija naročito insistira na unapređenju kreiranja i sprovođenja javnih politika u okviru reforme javne uprave.

Kada govorimo o lokalnim politikama, pričamo o širokom spektru stvari koje su vidljive i koje utiču na građane i privredu u jednoj lokalnoj samoupravi – u domenu kulture, sporta, privrede, lokalnog razvoja i infrastrukture, ali i ulaganja i održavanja puteva, ulica, vodovoda, objašnjava Milena Radomirović iz Stalne konferencije gradova i opština (SKGO).

“Građani uključivanjem u donošenje javnih politika mogu u nekim slučajevima da utiču vrlo konkretno na najbliže svoje životno okruženje i na uslove u kojima će ostvarivati svoja prava na neke lokalne usluge, upisivanje dece u predškolske ustanove, broj tih ustanova, način uređivanja lokalnih javnih površina, šta će to biti neki krupniji prioriteti ili neka sitnija prioritizacija projekata opet zavisi od toga kako je konsultativni proces postavljen i šta su inicijative samih građana”, kaže Radomirović.

Milena Radomirović je ujedno i menadžerka EU projekta EXCHANGE 5.

Reč je o programu koji predstavlja kontinuiranu podršku Evropske unije lokalnim samoupravama od 2004. godine.

U velikoj meri doprineo je unapređenju kreiranja javnih politika na lokalnom nivou kroz podršku strateškom planiranju. I upravo na lokalnom nivou, građani ne sede skrštenih ruku.

Ovo je primer niške Opštine Pantelej, koja u saradnji sa Media i reform centrom, pre raspisivanja konkursa za sufinansiranje medijskih projekata organizuje javnu raspravu o temama od javnog interesa.

“Mislim da smo specifična opština zato što želimo da u teme koje su značajne uključimo i širu javnost i zbog toga organizujemo ovu javnu raspravu da bismo videli koje su to teme od javnog značaja koje su važne nevladinim organizacijama, predstavnicima civilnog društva i građanima GO Pantelej”, naglasila je Nataša Stanković, predsednica Gradske opštine Pantelej.

“Mislim da je veoma dobro što Gradska opština Pantelej na ovaj način daje pozitivan primer i drugim opštinama da unaprede svoje sopstvene sisteme”, ocenjuju Nikola Stojanović iz Media reform centra Niš.

Lokalna samouprava ima obavezu da za određena pitanja organizuje javnu raspravu.

“Sa druge strane, i građani mogu, najmanje njih sto sa pravom potpisa, biračkim pravom da pokrenu, iniciraju zapravo sprovođenje javne rasprave po bilo kom pitanju i to su sve mehanizmi koje građani treba da koriste. Ono što je sada možda novina. Naravno, neke lokalne samouprave su to praktikovale jeste koncept kontinuiranih konsultacija. Ti konsultativni procesi nisu precizno određeni.

Oni se mogu realizovati putem najrazličitijih anketa, korišćenjem lokalnog medijskog prostora, novina, televizija, internet prezentacija lokalnih samouprava, zatim aktiviranjem same lokalne administracije da posećuje neke socijalno ugroženije grupe, mesne zajednice što je posebno značajno u razuđenijim ruralnim opštinama. Javne rasprave su negde na kraju tih konsultativnih procesa i to je veoma važno da razumeju i sami građani”, kaže programska direktorka SKGO Milena Radomirović.

U poslednje dve godine neki gradovi i opštine dobili su i nagrade za dobru upravu. Ruma za transparentnost i efikasnost, a Užice za uključivanje i konsultovanje građana u procesu raspodele lokalnog budžeta.

Proces kreiranja javnih politika i učešće građana deo su reforme javne uprave koja se u Srbiji sprovodi uz podršku EU.

Ukupan iznos programa EXCHANGE do sada je iznosio više od 33 miliona evra.

 

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com