MAKEDONSKI PRIKAZNI

КИРИЛ КОТЕВСКИ – АКАДЕМСКИ МУЗИЧАР И АВАНТУРИСТ/ KIRIL KOTEVSKI – AKADEMSKI MUZIČAR I AVANTURISTA

Кирил Котевски, музичар, пејач, дипломирал на Музичката академија во Скопје. Моментално е наставник во основно училиште во Ниш. Образование и музичка кариера Роден сум во

Read More »

ЗЛАТКО НЕЧЕВСКИ – ФОТОГРАФ, КОЈ ГО ДОКУМЕНТИРА ЖИВОТОТ НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО НИШ/ PRIČA O ZLATKU NEČEVSKOM

Како започнавте да се занимавате со фотографија? Како отидовте од синдикален ангажман во тие води? Мојата фотографска кариера започна како комбинација на не многу среќни

Read More »

ПРИКАЗНА ЗА БЛАГОЈЕ ИЛИЈЕВСКИ/ PRIČA O BLAGOJU ILIJEVSKOM: OD VOJNOG MUZIČARA DO ISTRAŽIVAČA NIŠKE PROŠLOSTI

Приказна за Благоје Илијевски, потполоковник на музичката служба во пензија. Воен музичар во Ниш. Како стигнал таму? Како течеше неговата професионална кариера и како дојде

Read More »

ОД ИДЕЈА ДА СЕ СЛУШНЕ МАКЕДОНСКИОТ ГЛАС, ДО БРЕНД НА ГРАДОТ НИШ/OD IDEJE DA SE ČUJE MAKEDONSKI GLAS, DO BRENDA GRADA NIŠA

ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКАТА КУЛТУРА: ОД ИДЕЈА ДА СЕ СЛУШНЕ МАКЕДОНСКИОТ ГЛАС, ДО БРЕНД НА ГРАДОТ НИШ „Националната заедница од различни националности“ звучи подобро од „национално

Read More »
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com