Svršeni osmaci ovog vikenda u školama predaju liste želja u papirnoj formi. Do danas su to mogli da urade i preko portala www.mojasrednjaškola.gov.rs. Đaci bi trebalo da popune svih 20 želja, kako se ne bi slučajno desilo da neko ostane neraspoređen.