Malo posla za osobe sa invaliditetom (VIDEO)

Malo posla za osobe sa invaliditetom (VIDEO)

U Nišu trenutno oko 800 osoba sa invaliditetom traži posao, a mnogi ni ne dobiju šansu da zasnuju radni odnos. Elmont je jedna od retkih zaštitnih radionica koja je uspela da opstane. a nadaju se da će uskoro moći da ih uposle još. Za to, na Svetski dan socijalne pravde, traže podršku celokupnog društva.