U Srbiji je pod šumama 2.400.000 hektara. Međutim, pre 200 godina ta površina bila je 60 do 80 odsto veća! Na Svetski dan šuma, 21. marta, predstavnici Grada Niša i Zavoda za zaštitu prirode apelovali su na očuvanje šuma na našim prostorima i simbolično, u parku kod Gradske kuće, zasadili hrast, drvo po kome je Srbija poznata.