Trajanje sudskog postupka, kvalitet i efikasnost suđenja, glavni su razlozi za smanjenje zadovoljstva građana u sudove. Viši sud u Nišu ima isti broj sudija već nekoliko godina, a taj broj nije dovoljan da odlučuje o sve većem broju predmeta, istako je predsednik Suda, Zoran Krstić.