Potpisivanjem protokola o saradnji sa Višim sudom u Nišu, JKP Objedinjena naplata je postalo prvo javno preduzeće u Srbiji koje će svojim dužnicima ponuditi medijaciju kao način rešavanja sporova. Prednosti alternativnog rešavanja sporova je mnogo, a najbitnije su ušteda vremena i smanjenje troškova.