Migranti čekaju nastavak puta

Migranti čekaju nastavak puta

U Centru u Divljani trenutno ima više od 220 migranata, uglavnom su tamo smeštene porodice. Primedbi na smeštaj i tretman nemaju, niti se nadležni žale na njihovo ponašanje. Ipak, jasno je da je migrantima jedini cilj da nastave dalje. Sanjaju sopstveni dom, posao, sanjaju da nastave školovanje.