Država ima stablne rezerve nafte, naftnih derivata i mazuta za zimsku sezonu i one u danima iznose 40,5 dana, rekla je ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović.
Mihajlović je ocenila da je država obezbedila dovoljne količine i nafte, i naftinih derivata i mazuta, pa će biti dovoljno toplotne energije, a samim tim i električne energije za ovu zimu.

By rezija