Povećanje minimalne cene rada za 10 procenata jeste značajno, ali nije dovoljno, jer minimalac i dalje daleko zaostaje za cenom potrošačke korpe, ocenjuju u Savezu samostalnih sindikata. Ipak, zadovoljni su jer je nakon tri godine cena rada konačno podignuta.