Ove godine iz budžeta Republike Srbije izdvojeno je 5,7 milijardi dinara za različite programe zapošljavanja, među kojima su programi stručne prakse, programi za pripravnike, program “Moja prva plata’, kaže direktork Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović.

Trenutno se prijavljuju oni koji su zainteresovani da dobiju na ovaj način posao, a oko 8 i po hiljada poslodavaca u Srbiji je iskazalo potrebu za više od 25 hiljada novih radnika.