Na kongresu- od morbila do maligniteta (VIDEO)

Na kongresu- od morbila do maligniteta (VIDEO)

Najaktuelnije teme iz domena preventivne medicine biće prezentovane na 52.međunarodnoj konferenciji “Dani preventivne medicine” u Nišu. Epidemiologija zaraznih i nezaraznih bolesti , morbili, gljivične infekcije , uloga virusnih infekcija u nastanku maligniteta samo su neke od tema koje će se na kongresu obrađivati. Konferencija traje od 25 do 28 septembra.