Na Mašinskom fakultetu u Nišu okupili su se profesori iz više zemalja, u okviru naučne konferencije „Algebra bez granica“. To je rezultat saradnje Centra za primenjenu nauku Mašinskog fakulteta u Nišu i Univerziteta u Beninu.