Za polaganje prijemnog ispita na nekom od 13 fakulteta Niškog univerziteta prijavilo se ukupno 4200 kandidata za ukupno 4742 mesta. I dalje najveće interesovanje za studije na Elektronskom, Medicinskom i Filozofskom fakultetu, ali se jedino na Elektronskom  fakultetu prijavilo više kandidata nego prošle godine.