Najviše žalbi na kombinovani test (VIDEO)

Najviše žalbi na kombinovani test (VIDEO)

U danu za žalbe na preliminarne rezultate završnog ispita za upis u srednje škole, najviše prigovora stiglo je na kombinovani test i to zbog zadataka iz fizike. Nezvanično, razlog je dopuna ključa, kojim su naknadno priznata neka rešenja zadataka iz fizike, a koja nije svim školama stigla na vreme. Međutim to se sve da ispraviti, kažu u Školskoj upravi, ako ne na prvostepenoj, onda na drugostepenoj komisiji koja je zakazana za utorak.