"Nanogice" smanjuju gužvu u zatvorima

Nikola Selaković ministar pravde
Nikola Selaković
ministar pravde

Ministar pravde Nikola Selaković, tokom posete zatvoru u Nišu, kaže da čć do kraja ove godine, u svim višim sudovima u zemlji bitie otvorena odeljenja za alternativne sankcije i da očekuje da će se time rasteretiti zatvorski kapaciteti, a i da bi broj povratnika trebalo da se smanji.

Narukvica, nanogica, društveno koristan rad. Izricanje ovih i ovakvih kazni, ubuduće će biti moguće u celoj zemlji. Ministar pravde Nikola Selaković najavio je otvaranje odeljenja za izricanje alternativnih sankcija u svim višim sudovima u državi.

Na taj način smanjiće se pretrpanost zatvora, ali i broj povratnika, procenjuje ministar.

Tokom protekle dve godine od kada je uveden sistem izvršenja alternativnih sankcija, doneo je uštede od oko 130 miliona dinara budžetu.

U Srbiji trenutno ima 17 kancelarija za izvršenje alternativnih sankcija, a planirano je da se do kraja ove godine otvori još osam kancelarija u sedištima viših sudova.

Sistemom alternativnih sankcija postignuto je i to da posle niza godina prenaseljenosti zatvora, kada je broj osuđenih prelazio 11.500, sada je smanjen ispod 10.000.

Rad u javnom interesu sudovi izriču za dela za koja je zaprećena kazna do tri godine zatvora, a kućni zatvor za dela za koje je izrečena kazna do godinu dana.