bugarski konzul i dzunicNovi bugarski konzul Edvin Sugarev prvi put u GO Palilula. Zadovoljan je saradnjom koja je do sada postojala između bugarskih opština i opštine Palilula.

Najvljuje još bolju saradnju u oblasti turizma i kulture.

Važno je da se uspostavi kontakt sa predsednicima gradskih opština u Sofiji kako bi GO Palilula sa njima ostvarila direktnu saradnju, kaže konzul Bugarske Edvin Sugarev.

GO Palilula sa bugarskim gradovima sprovela je i brojne projekte prekogranične saradnje. U planu su tri nova.

Novi projekti odnose se na socijalu, mlade u koje GO Palilula mnogo ulaže i na kulturne manifestacije, kaže predsednik GO Palilula Boban Džunić.

Kroz IPA programe sa Bugarskom GO Palilula prihodovala je preko 5 miliona evra u opremi, edukaciji i drugim vidovima pomoći.