Nedovoljan broj pedagoških asistenata (VIDEO)

Nedovoljan broj pedagoških asistenata (VIDEO)

Najveći problemi sa kojima se susreću pedagoški asistenati su česte migracije čitavih romskih porodica u zemlje Evropske unije, zbog čega deca ispadaju iz sistema obrazovanja. Čak i kada se vrate, teško mogu da nadoknade propušteno, posebno uz samo 12 pedagoških asistenata, koliko ih ima u Nišu.