NEKADAŠNJI DRŽAVNI PRAZNIK 29. NOVEMBAR: AVNOJ, ALI I KADINJAČA

NEKADAŠNJI DRŽAVNI PRAZNIK 29. NOVEMBAR: AVNOJ, ALI I KADINJAČA

Na današnji dan se u bivšoj Jugoslaviji slavio Dan Republike u spomen na Drugo zasedanje AVNOJ-a, 29. novembra 1943. godine u Jajcu. Takođe na današnji dan, ali 1941.godine odigrala se bitka na Kadinjači.

DAN REPUBLIKE SFRJ

Dan Republike SFRJ se od Drugog svetskog rata slavio na dan kada je održano Drugo zasedanje AVNOJ-a, 29. novembra 1943. godine u Jajcu.

AVNOJ je tada konstituisan u zakonodavno i izvršno predstavničko telo Jugoslavije, dok je kao najviši izvršni i naredbodavni organ narodne vlasti konstituisan Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ), koji je imao sva obeležja narodne revolucionarne vlade.

Kao posebna odluka AVNOJ-a Josipu Brozu Titu dodeljena je titula “maršal Jugoslavije”, na osnovu predloga koji je postavila slovenačka delegacija.

U tadašnjoj Republici Srbiji, pored Dana Republike, državni praznici bili su i 1. i 2. januar (Nova godina), 1. i 2. maj (Praznik rada), 9. maj (Dan pobede nad fašizmom) i 4. jul (Dan boraca).

Sa raspadom SFRJ u svim njenim republikama je prestalo obeležavanje 29. novembra, osim u SR Jugoslaviji. Od 1997. godine 29. novembar se u SRJ praznovao kao dan kada je 1945. Jugoslavija i formalno prestala da bude monarhija i postala republika.

Ovaj datum je poslednji put bio neradan 2001. godine, a naredne je ukinut odlukom Savezne skupštine.

OBELEŽENA 80. GODIŠNJICA BITKE NA KADINJAČI

Komemorativnim skupom i plaganjem cveća i venaca na Spomen-obležju Kadinjača Kod Užica, obeležena je 80. godišnjica te bitke u Drugom svetskom ratu.

Protiv nadmoćne nemačke vojske, tada se borio i izginuo ceo Radnički bataljon (270 boraca). Štitili su odstupnicu Vrhovnom štabu partizanskih jedinica na čelu sa Josipom Brozom Titom koji se povlačio ka Sandžaku iz Užičke republike, jedine slobodne teritorije u tadašnjoj okupiranoj Evropi.

„Dostojni svojih hrabrih predaka treba još istrajnije da se borimo za Srbiju i gradimo zemlju ravnopravnih i ponosnih građana. Time ćemo najbolje ostvariti istorijsko zaveštanje slavnih predaka, pobednika u Drugom svetskom ratu“, poručila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić Tepavčević koja se obratila u ime predsednika Srbije.

Ona je navela da je naša istorija važan deo identiteta i da poštujući herojsku prošlost gradimo prosperitetnu budućnost.

Gradonačelnica Užica Jelena Raković Radivojević rekla je da borci Radničkog bataljona (obični ljudi, zanatlije, golobradi dečaci) nisu razmišljali kako će istorija ceniti njihov čin, već su sledili svoj osećaj odgovornosti, obaveze i časti, a u sebi imali dubok osećaj da je sloboda svetinja i vredna svake žrtve.

Predsednik SUBNOR-a Vidosav Kovačević podsetio je da su ove godine širom Srbije organizovane brojne aktivnosti povodom 80 godina ustanka u Drugom svetskom ratu u Srbiji i Jugoslaviji, a pod sloganom “Da rata više ne bude“.

„Pre 80 godina srpski narod je rekao „ne“ fašizmu i nacizmu i u toj četvorogodišnjoj narodnooslobodilačkoj borbi teško stradao, ali je stao u stroj pobednika isto onako kako su njegovi preci stajali u stroju pobednika u Prvom svetskom ratu, a sa pobedom stigla je i sloboda, najveća civilizacijska vrednost koju danas uživamo“, kazao je Kovačević.