GRADSKA UPRAVAČuvenu rečenicu Fali ti jedan papir, koju je svako od gradjana Srbije doživeo i preživeo vadeći lična dokumenta, odlazi u istoriju. Tako bar tvrde u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. Jer će od 8. juna, za lična dokumenta, saobraćajnu i vozačku dozvolu, roditeljski dodatak, uverenja, gradjani podnositi zahteve, a dokumenta će besplatno razmenjivati i pribavljati organi uprave iz svojih evidencija po službenoj dužnosti. To važi i za lokal i za republiku.

Kada se gradjanin javi da ostvari neko pravo koje po Zakonu o upravnom postupku ima, državni organi moraju da medjusobno razmene podatke koje imaju u službenim evidencijama. Naravno ako je za rešavanje potrebno nešto što nije u službenom posedu, lekarsko uverenje na primer, gradjanin mora da ga dostavi, kaže državni sekretar Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu Dražen Maravić.

Ovim ne samo da će se smanjiti nervranje gradjana, već će biti i znatno jeftinije. Gradjani će plaćati samo podnošenje zahteva, a ne više i takse koje su za pojedina dokumenta iznosile i više hiljada dinara. Ovaj proces, kaže Maravić neće moći da zaživi preko noći, ali hoće u najkraćem mogućem vremenu čak i u manjim sredinama.

Ako su sve službe smeštone u jednoj zgradi to je u logističkom smislu lakše organizovati. kaže Maravić.

Zakon o upravnom postupku, koji izmedju ostalog predvidja obavezu državnih organa da po službenoj dužnosti pribavljaju i razmenjuju podatke koje država već ima, donet je još 2010. godine, ali se nije primenjivao. Sada je uradjena izmena zakona, gde su osim razmene podataka propisane i kaznene mere za sve državne službenike koji se ogluše o Zakon.