Laboratorija „Neolab“ iz Niša obeležila je 15 godina postojanja. Ono što ih je, kažu, izdvojilo jeste to što se bave samo dijagnostikom, bilo da građani dolaze zbog traženih analiza ili samoinicijativno. Jubilej su obeležili stručnim sastankom na kojem su pokušali da naprave spregu između dijagnostike i kliničkih lekara.