Neznanje ili pravopisna greška?

Neznanje ili pravopisna greška?

Ulica-Stevana-PrvovencanogU Nišu ima više tabli sa nazivima ulica koje su ispisane pogrešno.Tako, imamo ulicu Stevana Prvovenčanog ili Hilendarsku. Kako kaže Nikola Ilić, predsednik Komisije za nazive delova naseljenih mesta i nazive ulica, to nije u nadležnosti ove komisije, već je to posao, a i greška Uprave za komunalne delatnosti još iz 2003. godine. Oni samo, kako kažu, daju predlog naziva ulica. Ko je zapravo kriv, pitanje je. Komisija je na današnjoj sednici podnela inicijativu Upravi za komunalne delatnosti i Službi za katastarske nepokretnosti da izvrše proveru svih tabli sa natpisima ulica i da neispravne što pre uklone.

Za učenike osnovnih škola nema dileme šta je ispravno – Stefan ili Stevan Prvovenčani. Već u 6. razredu svi to znaju.

Medjutim izgleda da odbornicima niškog parlamenta istorija nije jača strana. Bar ne sazivu koji je 2003. doneo odluku o promeni naziva ulica. Tako je Stefan prvovenčani posle 800 godina postao Stevan.

Tako je i Hilandar je dobio ulicu koja se zove Hilendarska. Komisija za nazive delova naseljenih mesta i nazive ulica je na današnjoj sednici podnela inicijativu da se izvrši provera i greške što pre uklone.

U Upravi za komunalne delatnostiSlobodan Čolaković kaže da su provere krenule još pre mesec dana i da je greška koja je postojala i u Svetosavskoj ulici ispravljena. Za ulicu Stevana Prvovenčanog dopis je poslat Skupštini kako bi se uradila ispravka rešenja. Za ostale greške nalozi su pripremljeni, ali ništa dok se ne raspiše tender i odluči ko će u ovoj godini biti zadužen za postavljanje tabli. Tender će biti raspisan najkasnije do početka marta.

 

[mom_video type=”youtube” id=”IuvCsQGR5mo”]