Agonija Olivere Tanasković i njena dva maloletna sina privremeno je prekinuta. Sud je odložio prinudno iseljenje, na osnovu mišljenja Centra za socijali rad, jer se Olivera nalazi na bolničkom lečenju sa maloletnim sinom, koji boluje od autizma. Međutim, drama će se nastaviti onog trenutka kada sud odredi novi datum iseljenje. I ovog puta su komšije i prijatelji bili rešeni da ne dozvole Oliverinom bivšem suprugu, Srđanu Radloviću, da uđe u stan.