Više od 500 nezaposlenih sa evidencije tržišta rada u Nišu moći će da dođu do posla i prođu programe obuke zahvaljujući zajedničkom projektu Grada i Nacionalne službe za zapošljavanje. Za ukupno pet programa Niš izdvaja 40 miliona dinara, a Nacionalna služba još 32,7 miliona.