Kako bi predstave Pozorišta lutaka u Nišu bile dostupne svoj deci, dvoje glumaca će uskoro započeti kurs za učenje znakovnog jezika. To je ozvaničeno ugovorom o saradnji koji su potpisale direktorke Pozorišta lutaka i Narodnog univerziteta u Nišu.