NOVA JAVNA RASVETA U NIŠU ŠTEDI ENERGIJU (VIDEO)

NOVA JAVNA RASVETA U NIŠU ŠTEDI ENERGIJU (VIDEO)

U Nišu je počela rekonstrukcija javnog osvetljenja kojom je predviđeno da se nešto više od 23 hilljade običnih zameni savremenim svetiljkama sa LED tehnologijom. Ovaj projekat finansira privatni partner Grada Niša koji, ne samo da treba da zameni sve svetiljke definisane projektom, nego i da instalira upravljački sistem kojim se omogućava uključenje instalacija javnog osvetljenja u skladu sa vremenskim uslovima.

Uz to, za vreme trajanja ugovora, koji se potpisuje na 15 godina, Grad neće izdvajati ni dinar više za troškove električne energije i održavanje sistema rasvete jer će se isti plaćati iz ostvarenih ušteda, koja se procenjuje na 120 miliona dinara godišnje. Građani primećuju promene.

“Ovako je svuda u svetu i dobro nam je osvetljenje“, kaže jedan Nišlija.

Na niškim ulicama i u parkovima zamena javne rasvete LED osvetlenjem je predviđeno da se za 73,5 odsto smanje troškovi za ulično svetlo. Ovo je omogućeno javnom odlukom Grada Niša da se rekonstrukcija javnog osvetljenja poveri privatnom preduzeću.

Led osvetjenje već je postavljeno u parku Čair, a uskoro će i u novom parku kod Tvrđave i Beogradske kapije. 

“Zamenom 23.000 uličnih svetiljki Grad štedi energiju, a uz to je i bezbednije za građane”, kaže gradonačelnica Niša, Dragana Sotirovski.

Nakon potpisivanja ugovora sa privatnim partnerom Grad ima obavezu da istom plaća godišnju nakdnadu za održavanje, dok će privatni partner iz te godišnje naplate praktično otplaćivati tu investiciju. Vrednost celog projekta je oko dve milijarde dinara.