Ako država ne pomogne malim mlekarama da ispune sve standarde koje pred njih stavljaju dva nova pravilnika koje je država donela, veliki broj njih će da se ugasi, rečeno je na sednici Sekcije mlekara u Regionalnoj privrednoj komori. To se pre svega odnosi na novinu da se cena sirovog mleka određuje po kvalitetu. Jedan od načina prevazilaženja ovog problema je ohrabrivanje mlekara da konkurišu za sredstva iz IPARD fondova kako bi osavremenili proizvodnju