Plan ministarstva zaduženog za demografiju je da komplentna izdvajanja za proširenje porodice budu što je moguće bolja, istakla je u Nišu ministarka bez portfelja, Slavica Đukić Dejanović. Ona je dodala da je Vlada pokazala volju, ali da je potrebno da se opštine i gradovi više pozabave problemom smanjenja broja stanovnika.