Nove poreske zone od 1. januara(VIDEO)

Nove poreske zone od 1. januara(VIDEO)

Skupština grada Niša potvrdila je odluku Gradskog veća kom se od 1. januara 2018. grad deli na 11 umesto na osam zona, čime će se precizno razgraničiti gradjevinsko zemljište od poljoprivrednog i šumskog. Samim tim i porezi će se pravičnije naplaćivati.

* Ovaj sadržaj sufinansiran je kroz projekat pod nazivom “Moj stav – (Ne)Slažem se”. Sufinansijer je Grad Niš.