Kapaciteti Gerontološkog centra u Nišu biće povećani za 12 soba izgradnjom novog sprata, što će koštati 71 milion dinara. Gerontološki centar čeka na dobijanje građevinske dozvole i saglasnosti Republičke direkcije za imovinu, i ukoliko sve bude u redu, novi sprat biće sagrađen i opremljen do kraja leta 2018. godine, kaže rukovodstvo.