FILOZOFSKIDiplomirani lekari, pravnici, ekonomisti, inžinjeri koji žele da se zaposle u školi i rade kao nastavnici od sada morati da upišu i završe novi master program „Master predmetne nastave“ koji je od ove godine otvoren na Filozofskom fakultetu u Nišu.Ovo se odnosi na bolonjske generacije. Filozofski fakultet uveo je još jednu novinu. Reč je o kursu „Obuka mentora za izvođenje studentske nastavne prakse“ koji je namenjen nastavnicima i profesorima onih škola u kojima studenti Univerziteta u Nišu odlaze na praksu.

Budući nastavnici u medicinskim, ekonomskim, mašinskim i drugim stručnim školama moraće pre zasnivanja radnog odnosa da završe novi master program na Filozofskom fakultetu.

„Master program predmetne nastave“ nudi mogućnost budućim nastavnicima stručnih predmeta da steknu odgovarajuće pedagoško – psihološko – metodičko obrazovanje. Program je otvoren i za one koji već rade u školama, a ovo obrazovanje im je neophodan za dalji rad, kaže Natalija Jovanović iz Centra za stručno usavršavanje nastavnika i profesionalni razvoj.

Centar za stručno usavršavanje nastavnika i profesionalni razvoj u saradnji sa Filozofskim fakultetom organizovaće i jednosemestralni kurs„Obuka mentora za izvođenje studentske nastavne prakse“ . Na ovaj način studenti će dobiti stručnije mentore i kvalitetnija znanja.

Filozofski fakultet pored ovih novina, i u ovoj školskoj godini nastavlja sa organizovanjem naučnih skupova.

U petak otvaramo naučni skup „Dani primenjene psihologije“, a već početkom oktobra nas čeka naučni skup u Vranju.

Filozofski fakultet ima 11 programa na osnovnim akademskim studijama, sedam na master studijama i četiri programa doktorskih. Kako dekan ističe Filozofski fakultet u Nišu je na drugom mestu u Srbiji, odmah posle Fakulteta organizacionih nauka, po broju zainteresovanih studenata da upišu i završe ovaj fakultet.

[mom_video type=“youtube“ id=“3yUsKRclA8Q“]