Grad Niš upisan je u katastar kao vlasnik 7.500 kvadrata stambenog prostora na lokaciji Novi Niš. To je deo od ukupno 21.000 kvadrata koliko ugovorom Kompanja “Clean earth capital” mora da da za zemljište kasarne “Bubanjski heroji”. Kako se očekuje, ostatak stambenog prostora biće predat u naredna dva meseca.

“Oko 260 stanova biće predato Ministarstvu odbrane, koje je ustupilo kasarnu gradu Nišu. Do predaje stanova, prostor čuva Komunalna milicija. Nakon predaje 21.000 kvadrata investitor ce ispuniti ugovornu obavezu i nastaviti sa realizacijom planiranog projekta” – rekao je gradonačelnik Niša Darko Bulatović.

Kompanja je prostor kasarne kupila 2011. godine, ali je rok za ispunjenje obaveza više puta produžavan.