Novi Prostorni plan Pirota predstavljen je u Gradskoj upravi uz primenu svih mera zaštite zbog epidemije novog virusa korona. Najveća izmena u odnosu na prethodni tiče se brisanja svih lokacija za izgradnju mini hidroelektrana na području Parka prirode Stara planina. Javni uvid traje do 28. Jula, do kada svi pojedinci i organizacije mogu da pošalju primedbe i sugestije.