NOVINE U AKADEMSKOM OBRAZOVANJU (VIDEO)

NOVINE U AKADEMSKOM OBRAZOVANJU (VIDEO)

Ministarstvo i obrazovni sistem postoje zbog mladih generacija, glavna je poruka ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branka Ružića povodom Dana studenata. Ministar se obratio video porukom na studentskoj onlajn konferenciji posvećenoj dualnom obrazovanju na visokoškolskim ustanovama i ukazao na oblasti na kojima Ministarstvo radi. Novine su od interesa za studente, i tiču se novih mogućnosti za obrazovanje i novih okvira za učešće studenata, ne samo u univerzitetskom životu, već i u kreiranju javnih politika.