Ove godine Prva tehnička škola Milutin Milanković planira da upiše jedan novi smer – tehničar vazdušnog saobraćaja za spasavanje. Trenutno, taj smer ima samo Vazduhoplovna akademija u Beogradu.