NZS objavila11 javnih poziva

NZS objavila11 javnih poziva

Nacionalna služba za zapošljavanje objavila je11 javnih poziva i konkursa za realizaciju aktivnih mera zapošljavanja u 2017. godini. Namenjeni su izmedju ostalog teže zapošljivim kategorijama, pripadnicima romske nacionalnosti, poslodavcima, ali i za obavljanje stručne prakse i organizovanje javnih radova. Akcionim planom zapošljavanja za 2017. godinu, predviđeno je da za aktivne mere zapošljavanja ove godine bude izdvojeno 2,8 milijardi dinara iz sredstava Nacionalne službe, kao i dodatnih 550 miliona dinara za osobe sa invaliditetom.