Više od 130 naučnika iz čitavog sveta učestvuje na 6. Međunarodnoj konferenciji Transport i logistika na Mašinskom fakultetu u Nišu. Cilj je  edukacija studenata i nastavnika ali je konferencija namenjena i industriji i društvu u celini.