Grad Niš će do kraja godine doneti sva rešenja za eksproprijaciju zemljišta za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, pa početkom naredne godine može da se krene u realizaciju ovog kapitalnog projekta. To je prezentovano predstavnicima delegacije Evropske unije, švedske organizacije SIDA i Ministarstva za zaštitu životen sredine, koji su i gladvni finansijeri ovog projekta, vrednog 60 miliona evra.