Objavljena je preliminarna rang lista građana koji su dobili subvencije za energetsku efikasnost. Najveće interesovanje Nišlija, vlasnika stanova i porodičnih kuća bilo je za nabavku i ugradnju spoljnih prozora i vrata sa pratećim građevinskim radovima i za ovu meru je KLER-u stiglo blizu 400 prijava, a odobrena su 222 zahteva.

Preliminarna rang lista objavljena je na oglasnoj tabli Grada Niša u ulici Nikole Pašića 24, zvaničnoj internet stranici Grada Niša www.ni.rs , kao i na sajtu Кancelarije za lokalni ekonomski razvoj www.investnis.rs.

Podnosioci prijava imaju pravo uvida u priložene prijave i dokumentaciju u roku od tri dana od dana objavljivanja preliminarne rang liste, a pravo prigovora Komisiji podnosi se osam dana po objavljivanju. Prigovor se može podneti poštom ili neposredno na pisarnici Grada Niša u ulici Nikole Pašića 24, sa naznakom Komisiji za realizaciju mera energetske sanacije.