Obnova lekarske licence pod drugačijim uslovima

Obnova lekarske licence pod drugačijim uslovima

LEKARI (1)Prvog januara 2016. godine ističe licenca za oko 24 hiljade lekara, koja se izdaje na sedam godina. Oni su u obavezi da tu licencu obnove, a novi Pravilnik o relicenciranju koji u sredu ide na Skupštinsku proceduru biće liberalniji u pogledu bodova i drugih uslova za licenciranje. U Skupštinu naredne nedelje ide i Pravilnik o kontinuiranoj medicinskoj edukaciji. Novina je licencni ispit, a lekarima koji nisu imali kontinuiranu edukaciju biće dozvoljeno da kroz proveru stručnog znanja obnove licencu. S druge strane, biće ukinuto mentorstvo koje je do sada postojalo. Pored ova dva nova pravilnika došlo je do izmena određenih članova zakona o zdravstvenoj zaštiti čime će biti rešena pitanja kliničkog staža za Medicinski, Stomatološki i fakultet Farmacije. Sva tri klinička podstaža će trajati 6 meseci. A rešiće se i plate profesora na kliničkim predmetima.