NOVA SRBIJAUprkos raspisivanju lokalnih izbora, u Novoj Srbiji traže da gradska skupština održi još jednu sednicu na kojoj bi jedina tačka dnevnog reda bio izveštaj Državne revizorske institucije.

U Novoj Srbiji tvrde da je trećina odbornika uputila inicijativu za održavanje vanredne sednice i očekuju da će ona biti održana narednih dana.

Ja i moja koleginica iz Nove Srbije smo smatrale da treba da podržimo inicijativu za zakazivanje vanredne sednice. To je bila naša moralna obaveza – da mi budemo informisani gde su se trošile pare, jer je to naše zakonsko pravo kao odbornika, a imamo moralnu obavezu prema građanima, kaže odbornik Nove Srbije Aleksandra Veličković.

Za sada nema potvrde da će vanredna sednica Skupštine biti održana.