Održivi razvoj lokalne zajednice

nvoPodsticanje građanskog aktivizma, saradnja sa drugim organizacijama civilnog društva i sa lokalnom samoupravom ideje su projekta “Partnerstvo za održivi razvoj zajednice” koje sprovodi Konzorcijum nevladinih organizacija.

Na projektu se radilo više od godinu dana, a predstavnici Konzorcijama kažu da je krajnji cilj da svi zajedno učestvuju u kreiranju bitnih dokumenata i planova i smernica koje će sutradan biti primenjive.

Mi smatramo da ukoliko građani nisu uključeni od samog starta u proces donošenja odluka manje su šanse da se te odluke primenjuju, kaže direktor Media i reform centra Mladen Velojić.

Predstavnici nevladinih organizacija su izradili 6 javnih politika koje se odnose se na to kako da građani aktivnije učestvuju u poslovima od interesa za lokalnu zajednicu, kako da se utvrdi i ostvari javni interes na lokalnom nivou, da se unapredi podrška malim i srednjim preduzećima, uvede inkluzivno obrazvovanje i pruži podrška razvoju preduzetništva mladih u Nišu.

A predstavnici grada smatraju da teme koje su iznete na konferenciji zaslužuju analizu, sintezu rešenja i implementaciju.

Smatramo da su teme zahvalne i da postoji prostor da se na tim poljima naprave određeni pomaci. U svim fazama je bitno da svi ključni subjekti koji su zainteresovani budu prisutni, da sarađuju, da sinhronizuju svoje aktivnosti, kaže zamenik gradonačelnika Miloš Banđur.

Konzorcijum koji je radio projekat čine Otvoreni klub, Proaktiv, Centar za razvoj liderstva, ENECA, Nacionalna koalicija za decentralizaciju i Media i reform centr Niš.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com