Oduzimanje deteta ili terapija za porodicu?

VULINPorodica, stabilna i čvrsta, osnova je svega. Daje oslonac detetu i pomaže mu da odratse u čvrstu i stabilnu osobu, kažu stručnjaci. Ali šta kada se temelji te porodice olabave, kada počnu problemi, toliki da ni za dete više nije zdravo da raste u takvom okruženju? Porodični terapeut tu može da pomogne, tvrde u Domu za decu bez roditeljskog staranja Duško Radović. Uz pomoć Unicefa pokrenuli su projekat Pordični terapeut, za pomoć deci i roditeljima u porodicama koje imaju probleme.

Radimo sa 140 porodica i rezultati su fantastični. I deset odsto dece da zadržimo u matičnim porodicama, kaže direktor Doma za decu bez roditeljskog staranja „Duško rRadović“.

Grad Niš podržava ovakve projekte i uopšte su prošle godine izdvajanja iz budzeta za socijalne ustanove i socijalna davanja bila povećana, a tako će ostati i ove 2016, kaže gradonačelnik Niša Zoran Perišić.

Mora da ima para za ono što je najosbnovnije, za one kojima je to najpotrebnije, ističe Perišić.

Rezultate projekta prati i ministarstvo za rad i socijalnu politiku.

U četiri opštine sprovodi se ovaj pilot projekat i postoje velike šanse da on zaživi i postane deo stalne socijalne zaštite, tvrdi ministar Aleksandar Vulin.

Projekat Porodični terapeut traje tri godine, i uskoro će da se završi. Sprovode ga četiri porodična terapeuta. Dva rade sa problematičnim porodicama, a dva se porodicama koje imaju decu sa invaliditetom.