Od aprila do kraja oktobra, Jugorosgas je u Nišu na mrežu priključio oko 350 objekata, kaže za Zonu plus pomoćnica gradonačelnice Vladislava Ivković. To podrazumeva mnogo više korisnika jer se radi i o objektima kolektivnog stanovanja. Dodaje da je planirano I proširenje mreže na Njegoševu i Durmitrsku ulica.