SRHCNakon Preševa i Kanjiže, Srpsko -Ruski humanitarni centar oprema još jedan prihvatni centrar, ovoga puta u Šidu. Put Šida krenuće kamion sa šatorima, pećima, ćebadima i krevetima. Sa istog mesta, pomoć u opremi otišla je prethodno u još dva izbeglička prihvatna centra. A novi kodirektori Srpsko ruskog humanitarnog centra  – Bojan Glamočlija, sa srpske i Vadim Serjogin, sa ruske strane najavljuju da će nastaviti da rade onako kako je do sada radjeno. Do sada je u 2015. godini Srpsko ruski humanitarni centar pružio za pomoć u postavljanju kampova za privremeni prihvat izbeglica u Kanjiži i Preševu, donirao približno 40 šatora, 30 peći, 2 dizelna generatora i više od 2000 ćebadi.