Pred prvomajski uranak iz Ministarstva poljoprivrede i preduzeća Srbija šume apeluju na građane da se vatra ne pali na otvorenom. Podsećaju takođe da je kažnjivo paliti strnjike i travu na udaljenosti manjoj od 200 metara od šume.