OPŠTINA POMAŽE ŠKOLE I VRTIĆE (VIDEO)

OPŠTINA POMAŽE ŠKOLE I VRTIĆE (VIDEO)

prijem u Gradskoj opštini Crveni Krst

Gradska opština Crveni Krst je za sufinansiranje vrtića i osnovnih škola izdvojila milion dinara. Ta sredstva su namenjena poboljšanju uslova rada i boravka dece u tim vaspitno-obrazovnim ustanovama. Za predstavnike svih vrtića i škola koje su ove godine dobile taj novac, priređen je prijem u zgradi opštine.

Opština je finansijski pomogla i porodice sa troje i više dece, kao i porodice koje imaju dete sa hendikepom – njima je uručeno po 10.000 dinara.