PANTELEJManje para nego prošle godine, ali ipak dovoljno za sve potrebe koje GO Pantelej ima. Budžet za narednu godinu iznosi nešto više od 136 miliona dinara. Prioriteti su mesne zajednice i saveti građana, a para će biti i za socijalna davanja. Infrastrukturna i komunalna pitanja rešavaće se u saradnji sa gradom. GO Pantelej pažnju će usmeriti i na međunarodne projekte i sredstva koja može dobiti iz IPA fondova. Odbornici skupštine ove opštine razmatrali su i Program uređivanja građevinskog zemljišta na svojoj teritoriji za 2016. Godinu. Usvojena je i strategija održivog razvoja opštine kojom je predviđena nova industrijska zona Istok između Matejevačke i Malčanske petlje, razvoj turizma i ulaganje u prirodna i kulturna dobra.