OŠ “Dositej Obradović”: Uspešna jednosmenska nastava (VIDEO)

OŠ “Dositej Obradović”: Uspešna jednosmenska nastava (VIDEO)

Kad školsko zvono oglasi kraj poslednjeg časa, učenici Osnovne škole “Dositej Obradović” ne žure odmah kući. Naprotiv, sa radošću, kažu, ostaju u školi jer tada počinju njihove školske sekcije. Sve je to deo programa jednosmenske nastave, koja je kao pilot projekat Ministarstva prosvete uvedena u ovoj i još dve škole u Nišu.