PAKT, PERISICIncest, seksualno zlostavljanje, trgovina decom, pedofilija. U Evropi jedno od petroro dece bude tokom svog detinjstva žrtva jednog od ovih ili sličnih zločina. Trauma za čitav život. Prepoznavanje, suočavanje i na kraju borba protiv seksualnog zlostavljanja dece, ubuduće će biti obaveza grada. Pakt o sprečavanju seksualnog nasilja potpisao je gradonačelnik Zoran Perišić, a inicijator je bila odbornik u Skupštini grada i predsednik Komisije za praćenje etičkih kodeksa Dušica Davidović.

Kampanja po školama počinje odmah, u osnovnim i srednjim, kako bi se deca što pre edukovala da prepoznaju opasnosti, kao i samo seksualno nasilje, kaže Dušica Davidović.

Inicijativu Dušice Davidović podržale su sve odborničke grupe i odluka da se potpiše Pakt doneta je jednoglasno. Niš je prvi grad u Srbiji koji ima ovakav jedan dokument, kojim se obavezao na borbu protiv seksualnog zlostavljanja najmlađih.

Biće formirana radna grupa, koja će izveštaje o radu podnositi meni. To je važno kako bi se ovoj pošasti stalo na put, ističe gradonačelnik Niša.

Predsednik Skupštine grada Mile Ilić naglašava važnost činjenice da je odluka o potpisivanju doneta jednoglasno.

Predlog je stigao od opozicionog odbornika, ali niko nije imao dilemu da li da podrži predlog, ili ne, kaže Ilić.

U Stokholmu je 1996. godine prvi put javno progovoreno da sve zemlje starog kontinenta, bez obzira na razvijenost, imaju problem sa seksualnim nasiljem nad decom. Četiri godine kasnije, u Strazburu je doneta odluka da se krene u kampanju protiv seksualnog zlostavljanja dece. Dokument je usvojen 2012., a 14. oktobra 2014.godine Skupština grada Niša je donela odluku da i grad Niš postane potpisnik ovog dokumenta.

 

By rezija